سوالات متداول اظهارنامه الکترونیکی عملکرد ۱۳۹۴

لینک کانال @accdownload

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی –  سوالات متداول اظهارنامه الکترونیکی عملکرد ۱۳۹۴

 سازمان امور مالیاتی کشور جهت سهولت تنظیم و تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۴ و راهنمای استفاده از سامانه اظهارنامه الکترونیکی مبادرت به تهیه جزوه پرسش و پاسخ های متداول در این رابطه نموده است .