نسخه جدید نرم افزار 1.5.4 تهیه لیست الکترونیکی

لینک کانال @accdownload

همراه با راهنمای نصب نرم افزار و ایجاد فایل مالیات بر درآمد